Všeobecné obchodní podmínky

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Objednat se je možné e-mailem, zprávou (fb messenger,instagram, whatsapp).
 • Objednání je platné, po domluvení a vzájemném potvrzení přesného data, času a místa.

PRŮBĚH FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Na lokaci fotografování se dostavte v předem domluveném čase.
 • Pozdní příchod zákazníka není důvodem k prodloužení času fotografování.
 • Při opožděném příjezdu zákazníka o více než 20 minut bez omluvy, se fotografování ruší se smluvní pokutou 500 Kč.
 • V případě opožděného příjezdu fotografa je možno jako omluvu poskytnout v případě zájmu 1 fotografii navíc za každých 10 minut zpoždění.
 • Pokud se v průběhu fotografování nepodaří ve stanoveném čase pořídit dostatek kvalitních záběrů z důvodu nespolupráce některých fotografovaných osob či členů rodiny, není to chyba fotografa a nelze tak vymáhat snížení ceny zakázky.

PLATBA ZA FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Platba proběhne po výběru fotografií hotově nebo převodem na účet.
 • Vybrané fotografie zasílám prostřednictvím serveru uschovna.cz až po uhrazení celkové částky.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • Zákazník obdrží e-mail s odkazem na náhledovou galerii nejpozději do 5 dní od fotografování.
 • Náhledové fotografie jsou opatřeny vodoznakem a jejich počet není pevně daný.
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat.

PŘEDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Doba dodání zakázky je 1–2 týdny od výběru fotografií k úpravě.
 • Fotografie budou zaslány elektronicky ve velikosti pro tisk i pro sociální sítě a to ve formátu jpeg.
 • Digitální negativy a neupravené fotografie jsou výhradním vlastnictvím autora a nebudou nikomu poskytovány.

ARCHIVACE

 • Vybrané fotografie jsou archivovány maximálně po dobu 6 měsíců.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

 • Shromažďuji a zpracovávám vaše jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefon a vaše fotografie a to pouze pro vyřízení Vaší objednávky po dobu stanovenou zákonem.